" Waar een kind kind mag zijn "

Aangezien ik aangesloten ben bij gob Ziezo lopen de betalingen ook via dit gastouderbureau.

Mijn uurtarief is : € 6,00 per uur

Mocht u interesse hebben in opvang bij het speelhuisje kunt u altijd een prijsopgaaf aanvragen via gob Ziezo.

De prijzen zijn excl. eten, drinken , luiers , luierdoekjes , babyvoeding etc.

De kosten voor de ouder bestaan uit twee delen:

  1. de opvangkosten aan de gastouder: een vast bedrag per kind per uur
  2. de begeleidingskosten aan het gastouderbureau: een vast bedrag per maand

In beide gevallen is het tarief afhankelijk van het aantal kinderen per gezin. De uiteindelijke uurprijs is afhankelijk van het aantal opvanguren: hoe meer uren u afneemt, hoe lager de uurprijs wordt. En: u betaalt alleen de uren die u met de gastouder afgesproken heeft. Dus geen extra uren aan de randen van de dag of in de schoolvakanties. Ziezo geeft voor de opvangkosten een adviestarief; de gastouder is vrij hier van af te wijken. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte daarvan is afhankelijk van het verzamelinkomen.


Ziezo rekent geen inschrijfkosten; u betaalt pas begeleidingskosten als de opvang van start gaat. U vindt op de website van gob Ziezo de actuele tarievenlijst en u kunt hier ook een offerte aanvragen die past bij uw gezinssituatie. Met de uurprijs die hierop aangegeven wordt, kunt u op www.toeslagen.nl de kinderopvangtoeslag aanvragen en berekenen wat de opvang u netto gaat kosten.
 
Wat doet Ziezo voor u?
- zorgvuldige selectie van gastouders en waarborging van inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang
- persoonlijke intake van ouders en zorgvuldige bemiddeling door de vaste bemiddelingsmedewerker
- contractueel vastleggen van afspraken bij aanvang van de opvang
- jaarlijks huisbezoek aan de gastouder
- jaarlijkse gezamenlijke evaluatie met de gast- en vraagouder incl verslaglegging
- administratieve ondersteuning zoals het verzorgen van de maandelijkse facturen en betaling aan de gastouder d.m.v. een digitaal urenregistratiesysteem
- begeleiding en scholing van de gastouders op o.a. pedagogisch gebied en kinder-ehbo
- reserveopvang waar mogelijk
- zo nodig herbemiddeling
- het verzorgen van offertes en jaaropgaven voor gast- en ouder en het uitbrengen van nieuwsbrieven 

Voor de kinderen die geen ( of zeer weinig ) flesvoeding meer krijgen werken wij in de opvang met de "strippenkaart".

25x een dag eten , drinken etc voor 25 euro. Dit komt neer op € 1 euro per dag.

Op de dag dat een kindje hier  is gaat er een datum op de strippenkaart en als de kaart bijna vol is krijg de ouder een seintje dat er weer een nieuwe kaart gekocht kan worden.

 

Wat een kindje hier voor krijgt is :

- minimaal 2 stuks fruit

- heel de dag door drinken

- lunch incl. melk oid

- tussendoortjes

- indien nodig een ontbijt ( brengen voor 07.15 )

 

- tegen meerprijs van 1 strip extra kan er meegegeten worden in de avond ( 17.00 ) . Hiervoor krijgt het kindje een gezonde avondmaaltijd incl yoghurt.

 

Alle ouders zijn hier erg tevreden over en niemand betaald teveel.

Luiers en luierdoekjes en flesvoeding zijn NIET bij de strippenkaart kosten inbegrepen en dienen dus altijd zelf meegenomen te worden.