" Waar een kind kind mag zijn "

Hoeveel kinderen mag een gastouder tegelijkertijd opvangen?


Om goede zorg te garanderen mag een gastouder in een groep van 0 tot 4 jarigen, maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) tellen ook mee. Van die 5 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.

In een groep van 0 tot 13  jarigen mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen. Ook hier tellen de eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) altijd mee. Van die 6 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. 

Het 6e kind in de opvang is dus altijd een kindje boven de 4 jaar !

De GGD kan ieder moment binnen vallen en een onderzoek starten naar het kind aantal wat er op dat moment rond loopt , klopt dit niet dan zullen er sancties volgen omdat de gastouder in overtreding is.

Bij 4 of meer kinderen, moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn , gelukkig heb ik de luxe dat er 3 achterwachten beschikbaar zijn. Bij calamiteiten moet deze achterwacht binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig zijn. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder moet kunnen aantonen wie deze achterwacht is, bijvoorbeeld een buurvrouw, vriendin, of ouder die in de buurt werkt.